محمد مهدی علی پور فعال فرهنگی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر سالهاست محل آزمون و خطای مدیران است که البته برخی بدون هیچ تجربه ای در این حوزه واقعا خسارت بارتر ظاهر شده اند دکتر کرم پور یک نیروی آکادمیک و بادانش است که البته معتقدم در حوزه آموزش می تواند موفق […]

محمد مهدی علی پور فعال فرهنگی؛

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر سالهاست محل آزمون و خطای مدیران است که البته برخی بدون هیچ تجربه ای در این حوزه واقعا خسارت بارتر ظاهر شده اند
دکتر کرم پور یک نیروی آکادمیک و بادانش است که البته معتقدم در حوزه آموزش می تواند موفق تر باشد و همگن با فضای فرهنگ و ارشاد نیست و تا مسلط شود باید خداحافظی کند
فعالیت های فرهنگی ظهور و نمود مناسب و متناسبی نداشته است و متاسفانه ایشان بدلیل عدم تسلط بر حوزه فرهنگ استان درگیر حلقه ای از افرادی شده است که سالهاست مافیاوار این حوزه را نابود کرده اند. متاسفانه مشاوره ای درست یافت نمی کنند و دلسوزان را نادیده گرفته اند و این اتفاقات موجب عدم پیشرفت عرضی و طولی این اداره کل شده و هم پراکندگی اعتراضی و گوشه گیری هنرمندان و اهل فرهنگ استان ، این یعنی عدم وحدت در حوزه فرهنگ و ارشاد که قطعا زیان بار بوده است
پروژه مشخصی را نمی دانم که در استان بهره برداری یا شروع شده باشد مگر امورات روزمره و روتین البته بودجه این اداره کل هم بسیار پایین است و مدیران این دستگاه در این سالها به دلایل مختلف از جمله ضعف در جذب بودجه ناتوان از جبران کسری بوده اند
همانگونه که عرض کردم حوزه فرهنگ متخصص فرهنگ می خواهد و باید زیر و بم فضا را بشناسد تا بتواند این نهاد حساس و تاثیرگذار را اداره کند
این گستردگی حوزه ها با تنوع سلایق از موسیقی و تئاتر گرفته تا کتاب و قرآن و کشکولی از جشنواره های محلی و ملی و از طرفی توسعه زیرساخت ها،مجالی برای خدمت مدیران غیرهمسو نمی دهد و معتقدم پیروز نخواهند بود و نهایتش دچار روزمره گی سازمانی می شوند که اکنون چنین است و این نفی کارایی شخصی دکتر کرمپور نیست بلکه متناسب و مناسب ایشان مدیریت در حوزه دانشگاهی است که با شناختی که از ایشان دارم به گمانم موفق خواهند بود

  • منبع خبر : نصیر بوشهر