نصیربوشهر – علی جهاندار – مرور تحولات و اتفاقات یکسال اخیر شورای اسلامی شهر اهرم نشان میدهد،جریانی موریانه وار باعث زمین گیرشدن شورا و درنهایت تعطیلی این نهاد که نماد دموکراسی و نظارتی مردم برای مدیریت شهر است، گردیده است. این حرکت از ان جایی شروع شد که دوعضو اقلیت شورا با طرح شفافیت درشورا […]

نصیربوشهر – علی جهاندار – مرور تحولات و اتفاقات یکسال اخیر شورای اسلامی شهر اهرم نشان میدهد،جریانی موریانه وار باعث زمین گیرشدن شورا و درنهایت تعطیلی این نهاد که نماد دموکراسی و نظارتی مردم برای مدیریت شهر است، گردیده است.
این حرکت از ان جایی شروع شد که دوعضو اقلیت شورا با طرح شفافیت درشورا زمینه ساز توجه مردم به اتفاقات مهمی در شهرداری شدند ولی اکثریت مطلق شورا با تمام توان رسانه ای خود مانع رسیدن صدای انان میشد و مسولان امر هم تقاضای انان را مورد پذیرش قرار نمیدادند تا اینکه یکی از انان صدای اعتراضش به وضع موجود را با استعفا علنی نمود .در ادامه حضور عضو علی البدل هم به همین سرنوشت دچار شد و دیگر عضو علی البدل جایگزین شد .حضور فردی مطالبه گر این نوید را میداد که شورا منسجم شده و وظیفه نطارتی خود را بنحو احسن انجام دهد .اما اتفاقی- هرچند میمون(تعلیق رییس شورا) -شورا را ابستن اتفاقاتی جدید نمود .
اخرین عضو علی البدل باقی مانده نیز با تصمیمی قابل تامل از عضویت شورا منصرف شد تا شورا با چهار نفر مخالف و موافق (دو به دو) به بن بست سیاسی مطلق برسد .
نقطه اوج مهندسی سقوط ،عدم پذیرش صورتجلسه تعیین هیات رییسه شورا بود که بلاتکلیفی عجیبی را برمردم وشورا تحمیل نمود .تا شورا بدون حتی یک جلسه در سه چهار ماه سرنوشت ساز پایانی،به پایانی تاسف بار برسد.
علی ایحال :
سوال بی جواب این است که چه کسی ازاین بلاتکلیفی شورا سود برده و میبرد؟

  • منبع خبر : نصیر بوشهر