نصیربوشهر – ناخدا جواد غلام نژادجبری:   اکثر مردم به اشتباه فکر می کنند.چون ماهیگیر ماهی را صید می کند.خودش هم ماهی ها را می فروشد.ولی این گونه نیست .ماهیگیر فقط دخالت در صید ماهی ها را دارد و نرخ گذاری ماهی ها را یزاف ( ماهی فروش) تعیین می کند.ماهیگیر ها هم خودشان قربانی […]

نصیربوشهر – ناخدا جواد غلام نژادجبری:

 

اکثر مردم به اشتباه فکر می کنند.چون ماهیگیر ماهی را صید می کند.خودش هم ماهی ها را می فروشد.ولی این گونه نیست .ماهیگیر فقط دخالت در صید ماهی ها را دارد و نرخ گذاری ماهی ها را یزاف ( ماهی فروش) تعیین می کند.ماهیگیر ها هم خودشان قربانی هستند چون این قیمت ماهی های که در بازار می بینید.نصف آن گیر ماهیگیر می آید.سختی های که ماهیگیر برای صید می کشد قابل توصیف نیست.در سرما و گرما در طوفان ها و موج ها ماهیگیران به دریا می روند و ماهی فروش در خانه یا در مغازه زیر کولر یا بخاری نشسته یا خواب است.خیلی از مواقعه شناورهایی که در حر کت هستند به تورهای ماهیگیری،ماهیگیران میزنند.که این خود یک هزینه دارد و چند روزی هم کارشان متوقف می شود.

به قول قدیمی ها که می گویند؛

( ماهیگیر تا موقعی که لنگوته اش خیس است پول در جیبش دارد)

  • منبع خبر : نصیر بوشهر