در اولین سفر دولت احمدی نژاد به استان در زمانی که نفت بشکه ای بیش از یکصد دلار به فروش می رسید و پول به وفور در اختیار دولت بود و این سفرهای دولت برای هر استانی کمتر از یکصد مصوبه نداشت یکی از بزرگراه های مهم و استراتژیک ساحلی بوشهر _دیر نیز در اولین […]

در اولین سفر دولت احمدی نژاد به استان در زمانی که نفت بشکه ای بیش از یکصد دلار به فروش می رسید و پول به وفور در اختیار دولت بود و این سفرهای دولت برای هر استانی کمتر از یکصد مصوبه نداشت یکی از بزرگراه های مهم و استراتژیک ساحلی بوشهر _دیر نیز در اولین سفر به استان به تصویب رسید ، پس از چند سالی در بایگانی ماندن طرح در اداره کل راه و ترابری ، دولت دوم احمدی نژاد در بوشهر به دلیل عدم وجود اعتبار لازم، به قرارگاه خاتم پیشنهاد کرد تا خارج از تشریفات اداری قانون مناقصات آن را انجام دهد و سپس پول آن را بگیرد و قرارگاه خاتم با پذیرفتن کار و ایجاد چند کارگاه در مسیر بوشهر _ دیر کار را شروع کرد ، فاز ۱۳ آن که از پل دوم روگذر بوشهر به دلوار شروع شده بود تا نزدیکی روستای …. تموم شد و زیرسازی فاز ۱۴ و فاز ۱۵ آن نیز همزمان انجام شد . قرارگاه خاتم که پس از این کارها در اوایل دولت اول روحانی تقاضای اعتبار برای ادامه کار کرد . اعتبار این پروژه پنجاه درصد وزارت نفت (مسئولیت اجتماعی) و پنجاه درصد وزارت راه متقبل شده بودند گفته می شود فقط وزارت نفت مقداری را هزینه کرده و وزارت راه هیچگونه اعتباری را تاکنون تخصیص نداده است .

خلاصه پس از دولت احمدی و شروع دولت روحانی این بزرگراه دست به دست شده ولی یک متر هم کار جلو نرفته است . بیش از ۲۰ کیلومتر زیر سازی شده و ابنیه و پل ها تمام شده ولی یک لایه آسفالت که مانع از تخریب این زیرسازی شود انجام نمی گردد.
مسئولین راه و شهرسازی و استانداری بوشهر هر چند مدت وعده ای می دهند تا شش ماه که میگذرد و وعده ای دیگر . خلاصه ۸ سال دولت روحانی رو به اتمام است وعده های مسئولین تا آسمان هفتم رفته ولی بزرگراه بوشهر _دیر یک متر پیشرفت نداشته است .
جاده ساحلی بوشهر _ دیر در این ۸ سال چقدر جوان و مردان و خانواده های ساحل نشین را داغدار کرد . چقدر خانواده ها در این جاده شاهد پر پر شدن جوان های برومندشان بودند …

مسئولین استان و مدیران راه و شهرسازی بدون دغدغه فقط در فکر میز و صندلی اشان بودند که تکان نخورد . وهر روز بر هر فاجعه ای در جاده بوشهر _دیر تعداد سرعت گیرهای غیر استاندارد را اضافه کردند تا پوششی باشد بر ناکارآمدی و عدم توانمندی مدیریتی آنان برای اتمام بزرگراه بوشهر _ دیر .

آقایان نمایندگان استان بیش از ۷ سال در دولت روحانی و استاندارانش برای این بزرگراه جز وعده و وعید شاهد نبودیم و دیگر امیدی به استاندار و مدیر کل راه در رابطه به بزرگراه بوشهر _ دیر نداریم شما اقدامی کنید .

م محمودی

  • منبع خبر : نصیر بوشهر