به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر؛ در بازدید نوروزی دکتر نویدی فرد مدیر درمان تامین اجتماعی استان از بیمارستان سلمان فارسی بوشهر و دیدار با پرستاران و پزشکان درگیر با کرونا ویروس, ایشان بابت مصائب و سختی های استفاده از تجهیزات حفاظت فردی پرسنل قول پاداش را دادند که بعد از […]

به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر؛ در بازدید نوروزی دکتر نویدی فرد مدیر درمان تامین اجتماعی استان از بیمارستان سلمان فارسی بوشهر و دیدار با پرستاران و پزشکان درگیر با کرونا ویروس, ایشان بابت مصائب و سختی های استفاده از تجهیزات حفاظت فردی پرسنل قول پاداش را دادند که بعد از طی مراحل قانونی و اداری وعده خود را محقق کرده و در نامه‌ای به کلیه روسای مراکز درمانی تابعه استان دستور پرداخت پاداش سختی استفاده از تجهیزات حفاظت فردی به کل پرسنل درمانی و پشتیبانی را صادر کردند.