دکتر منوچهری معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور در جلسه معارفه دکتر زهرا نویدی فرد مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر اظهار کرد: دکتر سالاری مدیری جوان ، پر انرژی ،با نگاه مثبت به اینده بوده و در سازمان تامین اجتماعی برنامه های موثری را طرح ریزی نموده، که در حال وقوع است و […]

دکتر منوچهری
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور
در جلسه معارفه دکتر زهرا نویدی فرد مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر اظهار کرد:
دکتر سالاری مدیری جوان ، پر انرژی ،با نگاه مثبت به اینده بوده و در سازمان تامین اجتماعی برنامه های موثری را طرح ریزی نموده، که در حال وقوع است و این یک رویکرد جدید در سالهای اخیر در سازمان تامین اجتماعی است.
وی تصریح کرد؛ با وجود اینکه بحث ارایه درمان مستقیم از سوی سازمان تامین اجتماعی بعنوان یک سازمان بیمه گر سالها مورد بحث میان این سازمان و وزارت بهداشت بوده است، اما در نگاه مدیران این سازمان ارتقا بهره وری در بخش درمان و افزایش کیفیت در ارائه خدمات درمانی از برنامه های مهم پیش رو می باشد.
ایشان اظهار کرد با وجود جمعیت عظیم بیمه شدگان این سازمان امروز هدف سازمان تامین اجتماعی تامین منافع یک کشور و یک ملت است.
وی ابراز کرد؛ با تعامل سازنده و عقد تفاهم نامه های متعدد با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از این وزارت خانه خواسته شده تا سازمان تامین اجتماعی را بعنوان سازمانی تاثیر گذار در تامین سلامت جامعه، در تامین نیروهای متخصص و فنی حوزه های درمان و پاراکلینیک یاری نماید.
از سویی دیگر این سازمان نیز وظیفه خودرا در پرداخت معوقه های درمانی به دانشگاه هها انجام خواهد داد،
منوچهری در خصوص بحث خودگردانی بیمارستانهای تحت تملک سازمان تامین اجتماعی اذعان کرد ؛ برخلاف آنچه که از این طرح در مجامع عمومی بیان می شود، هدف از اجرای این طرح صرفا خودگردان بودن بیمارستانها برای عدم پرداخت سوبسید از سوی سازمان مرکزی به بیمارستانها نیست، بلکه هدف افزایش بهره وری در بیمارستانهاست.
در سالهای اخیر تحولات سیاسی منطقه و تحریمهای اقتصادی و غیره باعث شد منابع سازمان از مصارف آن عقب افتاده و سازمان را دچار مشکلات جدی نماید.
در چنین شرایطی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با نگاه ویژه به افزایش بهره وری، در بخش درمان نیز مانند سایر بخشهای این سازمان ، سعی در مدیریت منابع را دارد.
منوچهری در ادامه بیان کرد ؛ماموریت سازمان در بیمارستانها خلق درامد نیست بلکه مدیریت منابع است.
این سازمان با مدیریت منابع و مصارف در بیمارستانها به صورت هوشمند و نگاه ویژه به کیفیت و تنوع خدمات درمانی قابل ارائه در استانهای مختلف سعی در نقش آفرینی موثر در تامین سلامت جامعه بیمه شدگان این سازمان را دارد.
به روز رسانی رتبه بندی مراکز درمانی این سازمان و توزیع عادلانه خدمات درمانی بین ۴۴ میلیون بیمه شده از برنامه های در دست اجرای سازمان است که با رویکرد مطلوبی پیش می رود.
وی در پایان اذعان داشت با رویکرد جدید مدیریتی به بهتر شدن وضعیت سازمان تامین اجتماعی بسیار امیدواریم

  • منبع خبر : نصیر بوشهر