فعالیت ماهانه بهمن ۱۴۰۲ مبین انرژی خلیج فارس (#مبین) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹   ⭕️کاهش (۵.۱۷) درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته ⭕️کاهش (۷.۴۹) درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با بهمن ۱۴۰۱ ✅رشد ۲۰.۲۲ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در […]

فعالیت ماهانه بهمن ۱۴۰۲

مبین انرژی خلیج فارس (#مبین)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

 

⭕️کاهش (۵.۱۷) درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته

⭕️کاهش (۷.۴۹) درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با بهمن ۱۴۰۱

✅رشد ۲۰.۲۲ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین