فعالیت ماهانه دی ۱۴۰۲ مبین انرژی خلیج فارس (#مبین) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۳۷.۴۱) درصدی فروش دی ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته ⭕️کاهش (۶.۴۶) درصدی فروش دی ۱۴۰۲ در مقایسه با دی ۱۴۰۱ ✅رشد ۱۹.۳۲ درصدی فروش ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه […]

فعالیت ماهانه دی ۱۴۰۲

مبین انرژی خلیج فارس (#مبین)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

⭕️کاهش (۳۷.۴۱) درصدی فروش دی ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته

⭕️کاهش (۶.۴۶) درصدی فروش دی ۱۴۰۲ در مقایسه با دی ۱۴۰۱

✅رشد ۱۹.۳۲ درصدی فروش ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین