نصیربوشهرآنلاین – حسن لاوری: بعد از خداحافظی ایران با جام جهانی برای اینکه ناراحتی واسترس خود را به طریقی تخلیه کنم روز چهارشنبه بلیت بازی استرالیا و دانمارک را که بستگانم گرفته بودند خانوادگی به استادیوم صدف رفتیم این روزها بلیت گرفتن بازی ها هم حکایتی دارد بلیت تمام بازی ها سه ماه پیش از […]

نصیربوشهرآنلاین – حسن لاوری:

بعد از خداحافظی ایران با جام جهانی برای اینکه ناراحتی واسترس خود را به طریقی تخلیه کنم روز چهارشنبه بلیت بازی استرالیا و دانمارک را که بستگانم گرفته بودند خانوادگی به استادیوم صدف رفتیم این روزها بلیت گرفتن بازی ها هم حکایتی دارد بلیت تمام بازی ها سه ماه پیش از طریق سایت فیفا و فدراسیون های فوتبال کشورها فروخته شده سهم ما از آن فقط سه بلیت بازی های ایران با حریفانش بود و چنانچه افرادی بلیت خود را پس بدهند سایت فیفا آن را به متقاضیانی که دایم سایت را چک می کنند می فروشد .
دوست داشتم بازیهای برزیل ، اسپانیا ، فرانسه و تیم های مطرح دنیا را از نزدیک ببینم که تا حالا موفق نشدم این در حالی است که هر بازی تعداد زیادی صندلی خالی در استادیوم وجود دارد ولی به علت فروش و عدم کنسلی بلیت ها ، فیفا از واگذاری آن به دیگران خودداری می کند .
خلاصه برای دیدن بازی استرالیا با دانمارک به استادیوم رفتم و حس کردم شور و هیجان تماشاگران دوتیم با تماشاگران ایرانی از زمین تا آسمان فرق می کرد ، ایرانی ها یکصدا و یکپارچه و متحد شور و شوق خاصی به ورزشگاه می دادند ولی تماشاگران استرالیا با آن که گل زده بودند و تیم شان صعود می کرد تشویق می کردند ولی نه تشویق هیجانی و با شور شوق بسیار .
بعد از پایان بازی ، در محوطه بیرونی استادیوم مکانی برای تیم برنده مشخص کرده اند که در آنجا با موسیقی و خوانندگان جشن پیروزی می گیرند
در محوطه بیرونی استادیوم تماشاگران استرالیا با رقص و پایکوبی جشن گرفتند و این جشن تا ساعاتی ادامه داشت ما چون زود باید می رفتیم نتوانستیم زیاد بمانیم .
دو روزه انفولانزا گرفتم گرفتار درمان ان و استراحت هستم

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین