چند روز مانده به آغاز به کار ششمین دوره شوراهای شهر و روستا در کشور، ۵ منتخب شوراهای شهر در استان بوشهر ردصلاحیت شدند. وزارت کشور به استناد نامه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، خواستار آن شده که سریعا افراد علی البدل جایگزین ۵ منتخب شوراهای آینده در استان بوشهر شوند. این ۵ نفر […]

چند روز مانده به آغاز به کار ششمین دوره شوراهای شهر و روستا در کشور، ۵ منتخب شوراهای شهر در استان بوشهر ردصلاحیت شدند.

وزارت کشور به استناد نامه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، خواستار آن شده که سریعا افراد علی البدل جایگزین ۵ منتخب شوراهای آینده در استان بوشهر شوند.
این ۵ نفر شامل دو نفر در شورای شهر بوشهر، یک نفر در شورای شهر جم، یک نفر در شورای شهر انارستان و یک نفر در شورای شهر اهرم هستند.
این افراد کاندیداهایی می باشند که هرچند در هیات نظارت شهرستان و استان تایید شده بودند، ولی هیات مرکزی نظارت در تهران یک هفته مانده به شروع تبلیغات انتخاباتی به ردصلاحیت آنها اقدام کرد.