روز ۱۲ مرداد ماه دولت ابراهیم رئیسی یک ساله شد. در سالگرد یک ساله شدن دولت سیزدهم، رسانه‌های دولتی عنواینی را به عنوان دستاوردهای این دولت مطرح کرده‌اند. یکی از این موارد، منفی شدن رشد نقدینگی پس از ۹ سال است. با این وجود بررسی گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی از متغیرهای پولی این ادعا را رد می‌کند. […]

روز ۱۲ مرداد ماه دولت ابراهیم رئیسی یک ساله شد. در سالگرد یک ساله شدن دولت سیزدهم، رسانه‌های دولتی عنواینی را به عنوان دستاوردهای این دولت مطرح کرده‌اند. یکی از این موارد، منفی شدن رشد نقدینگی پس از ۹ سال است. با این وجود بررسی گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی از متغیرهای پولی این ادعا را رد می‌کند.

نقدینگی در دولت رئیسی کاهش یافت؟

طبق آمار بانک مرکزی، دولت ابراهیم رئیسی، سکان اداره کشور را با نقدینگی سه هزار و ۷۰۵هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ در دست گرفته است. نقدینگی در یک سال پس از آن با رشد ۳۷٫۸درصدی همراه شده و به پنج هزار و ۱۰۴هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین ادعای منفی بودن رشد نقدینگی کاملا بی اساس است.

منفی شدن رشد نقدینگی تنها در یک ماه!

از طرف دیگر اگر رشد ماهیانه نقدینگی هم ملاک این ادعا قرار گرفته باشد، به معنی این است که دولت تنها عملکرد یک ماه خود را مورد سنجش قرار داده. نقدینگی در نخستین ماه سال ۱۴۰۱ با افت ۰٫۲درصدی همراه شد. اما به نظر نمی‌رسد که این عدد در راستای عملکرد دولت در بخش پولی و بانکی به دست آمده باشد.

بررسی رشد ماهانه نقدینگی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۵ به این سو، رشد نقدینگی به طور معمول در فروردین ماه هر سال کمترین مقدار خود را داشته است. به علاوه، رشد نقدینگی در پنج سال، عددی منفی را ثبت کرده است و این اتفاق دلیل روشنی برای تحسین کردن عملکرد دولت رئیسی نیست.

  • منبع خبر : تجارت نیوز