توییت جدید همتی و کاهش برداشت از پارس جنوبی…  

توییت جدید همتی و کاهش برداشت از پارس جنوبی…

 

  • منبع خبر : سیمای نفت