بر اساس اطلاعات دریافتی طرح ساماندهی کارکنان دولت( حذف پیمانکار نیروی انسانی ) جهت رفع ایرادات و ابهامات روز دوشنبه ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد. همچنین نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایرادات وارد شده به طرح ساماندهی کارکنان دولت را جزئی و قابل رفع دانست و گفت: طرح […]

بر اساس اطلاعات دریافتی طرح ساماندهی کارکنان دولت( حذف پیمانکار نیروی انسانی ) جهت رفع ایرادات و ابهامات روز دوشنبه ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.

همچنین نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایرادات وارد شده به طرح ساماندهی کارکنان دولت را جزئی و قابل رفع دانست و گفت: طرح با رفع ایرادات و جلب نظر شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

 نقدعلی حذف پیمانکار نیروی انسانی

  • منبع خبر : نفت آنلاین