خبرگزاری پتروشیمی ایران خبر داده علی‌اکبر احمدی دشتی، مدیر پتروشیمی رازی و از پرسابقه‌ترین مدیران نفتی کشور به‌اتهام «تخلف مالی و ارزی و فروش برخی محصولات پتروشیمی رازی خارج از ضوابط و قوانین» بازداشت شده «و چون «وثیقه نگذاشته، در بازداشت مانده.» احمدی‌دشتی از سال ۱۳۸۲ تاکنون، مدیر پتروشیمی رازی است.  پتروشیمی رازی از قدیمی […]

 خبرگزاری پتروشیمی ایران خبر داده علی‌اکبر احمدی دشتی، مدیر پتروشیمی رازی و از پرسابقه‌ترین مدیران نفتی کشور به‌اتهام «تخلف مالی و ارزی و فروش برخی محصولات پتروشیمی رازی خارج از ضوابط و قوانین» بازداشت شده «و چون «وثیقه نگذاشته، در بازداشت مانده.»

احمدی‌دشتی از سال ۱۳۸۲ تاکنون، مدیر پتروشیمی رازی است.

 پتروشیمی رازی از قدیمی ترین پتروشیمی‌های کشور، در بندر ماهشهر، آمونیاک، اوره و اسیدسولفوریک تولید می‌کند.