رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سؤالی درباره انتصاب یکی از نزدیکان زاکانی در شهرداری گفت: بنده در جریان این موضوع نیستم و شنیده‌ام و خواهم پرسید؛ یکی از شاخص‌های انتصاب، توان پذیرش مسئولیت بوده است که در ا نتصابات اخیر نیز به همین شکل انجام شده است. مهدی چمران در حاشیه برگزاری جلسه […]

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سؤالی درباره انتصاب یکی از نزدیکان زاکانی در شهرداری گفت: بنده در جریان این موضوع نیستم و شنیده‌ام و خواهم پرسید؛ یکی از شاخص‌های انتصاب، توان پذیرش مسئولیت بوده است که در ا نتصابات اخیر نیز به همین شکل انجام شده است.

مهدی چمران در حاشیه برگزاری جلسه شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر انتصاب یکی از نزدیکان علیرضا زاکانی شهردار تهران در شهرداری اظهار کرد: بنده در جریان این مسئله نبودم و شنیده‌ام و می‌پرسم و آن را پاسخ خواهم داد.

وی تصریح کرد: البته اساساً انتصابات در شهرداری اینگونه نبوده و در واقع یکی از شاخص‌ها توان پذیرش مسئولیت بوده است که در ا نتصابات اخیر نیز به همین شکل انجام شده است.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به انتصابات اخیر در بدنه شهرداری تهران اضافه کرد: اصولاً شورا نباید در انتصابات دخالت داشته باشد با توجه به اینکه شهرداری مسئولیت اجرایی را برعهده دارد قاعدتاً باید انتصابات نیز توسط شهردار انجام شود به طوری که در دروه‌های قبل حتی یک نفر توسط بنده به شهرداری معرفی نشده بود چرا که مسئولیت کار با شهرداری است.

  • منبع خبر : طلا