?محسن کوهکن، نماینده دوره هشتم مجلس درباره اظهارات علیرضا سلیمی، عضو هیئت رییسه مجلس، توضیح داد.   ? این نماینده فرد محترمی بود و خانواده او به همراه هیئت رییسه وقت مجلس به موضوع، ورود پیدا کردند و همسر او همیاری و همراهی زیادی کرد و بهبودی نسبی نیز برای آن نماینده محقق شد.   […]

?محسن کوهکن، نماینده دوره هشتم مجلس درباره اظهارات علیرضا سلیمی، عضو هیئت رییسه مجلس، توضیح داد.

 

? این نماینده فرد محترمی بود و خانواده او به همراه هیئت رییسه وقت مجلس به موضوع، ورود پیدا کردند و همسر او همیاری و همراهی زیادی کرد و بهبودی نسبی نیز برای آن نماینده محقق شد.

 

? مشکل مجلس یک نمونه نماینده معتاد دوره هشتم است؟!

 

?در گذشته کسی که تریاک می کشید معتاد بود اما بعد از آن مواد صنعتی امد و تریاک دیگر به قول برخی دوستان به شوخی می گفتند که کمی بدتر از سیگار در نگاه جامعه است.

 

 

 

  • منبع خبر : عصر مجلس