مردم در سراسر جهان برای جشن‌های سال نو میلادی سنت‌های مختلفی دارند از گذراندن آن با خانواده تا شکستن بشقاب، خوردن انگور و پوشیدن لباس خرس مانند. سنت‌های سال نو اعم از این که برای سال میلادی باشد یا شمسی یا چینی، عمدتا برای داشتن یک سال خوب در پیش رو و اقبال بهتر است. […]

مردم در سراسر جهان برای جشن‌های سال نو میلادی سنت‌های مختلفی دارند از گذراندن آن با خانواده تا شکستن بشقاب، خوردن انگور و پوشیدن لباس خرس مانند.

سنت‌های سال نو اعم از این که برای سال میلادی باشد یا شمسی یا چینی، عمدتا برای داشتن یک سال خوب در پیش رو و اقبال بهتر است.

۱٫ شکستن بشقاب

در دانمارک سنت بر این است که پس از نیمه شب ، برای برخورداری از شانس و اقبال ، بشقاب میشکنند . اگر دانمارکی بودید ، احتمالا یک بشقاب را دم در خانه دوستتان می شکستید ، تا در ۱۲ ماه آینده خوش شانس میشدند.

۲٫ خوردن عدس

در برزیل رسم بر این است که در شب سال نو عدس میخورند . عدس نماد پول است و خوردنش یعنی دو سال جدید ، شانس و اقبال به سمت کسی می رود که آن را می خورد.

۳٫ توپ کریستال تایمز

اسکوئر نیویورک جایی است که مراسم اصلی سال نو در آن برگزار می شود . چیزی که همه منتظر آن هستند مراسم پایین آمدن توپ کریستال معروف در این میدان معروف است . در ثانیه های پایانی سال و با پایین آمدن توپ کریستال ، شمارش معکوس برای سال جدید آغاز می شود .

۴٫ خوردن انگور

وقتی سال نو در اسپانیا تحویل می شود ، دست ها به سمت انگورهای روی میز می رود . رسم بر این است وقتی ساعت دوازده نیمه شب می شود و زنگ ساعت دوازده بار به صدا در می آید ، با هر زنگ یک حبه انگور خورده شود . دلیلش این است که این ۱۲ حبه انگور در ۱۲ ماه آینده شانس و اقبال به همراه می آورند .

۵٫ پوشیدن لباس خرس

در رومانی رسم بر این است که مردم برای به در کردن ارواح خبیث ، لباس خرس میپوشند . بنا بر افسانههای رومانی ، خرس جایگاه ویژه ای در این کشور دارد و قادر به محافظت از مردم و شفا دادنشان است .

  • منبع خبر : طلا