فناوری
در اولین استارت اپ ویکند دانشگاه آزاد بوشهر چه گذشت؟! ۰۱ دی ۱۳۹۸
نصیر بوشهر

در اولین استارت اپ ویکند دانشگاه آزاد بوشهر چه گذشت؟!

سه روز پر کار، متوالی ، شلوغ و پر هیجان برای جوانان صاحب ایده ای بود ،که بین دیگر دانشجویان یک سر و گردن بالاتر و حرفی برای گفتن داشتند. واقعیت این است که دیدن این شور و هیجان و جنب و جوش آنان بارقه های امید را یک بار دیگر در دل ما روشن […]