فناوری
پدیده خورشید گرفتگی بر فراز بلندترین بام بوشهر! 05 دی 1398
نصیر بوشهر

پدیده خورشید گرفتگی بر فراز بلندترین بام بوشهر!

  امروز پنج شنبه ۵دی ماه خورشید در حالی طلوع کرد که سایه ماه بخشهای از آن را پوشانده بود. ماه در چرخش بدور زمین با فواصل زمانی کاملا” مشخص از مقابل خورشید عبور می کند و در این عبور با سایه سیاه خود چهره نورانی خورشید را تحت الشعاع خود قرار می دهد . […]

در اولین استارت اپ ویکند دانشگاه آزاد بوشهر چه گذشت؟! 01 دی 1398
نصیر بوشهر

در اولین استارت اپ ویکند دانشگاه آزاد بوشهر چه گذشت؟!

سه روز پر کار، متوالی ، شلوغ و پر هیجان برای جوانان صاحب ایده ای بود ،که بین دیگر دانشجویان یک سر و گردن بالاتر و حرفی برای گفتن داشتند. واقعیت این است که دیدن این شور و هیجان و جنب و جوش آنان بارقه های امید را یک بار دیگر در دل ما روشن […]