ابوالقاسم اورمزد
این اشک دیده من و خون دل شماست 27 اردیبهشت 1400
ابوالقاسم اورمزد

این اشک دیده من و خون دل شماست

نصیر بوشهر- ابوالقاسم اورمزد- یکی از مشکلات اصلی این روز های مردم مبنی بر نبود مسکن و شغل مناسب است و از اصلی ترین عامل سد راه مسکن و خانه دار شدن جوانان را میتوان به وجود عوارض های سنگین شهرداری ها مجوز ساخت و پروانه پایان کار و دیگر مجوز های موجود در شهرداری […]