احمد شاملو
شعر، شعر حقیقی؛ مثل شعر‌های شاملو 02 مرداد 1400
محمدرضا شفیعی کدکنی

شعر، شعر حقیقی؛ مثل شعر‌های شاملو

▪️الیوت می‌گفت: شاعرِ خام و بی‌تجربه تقلید می‌کند و شاعر پخته و خلاق می‌رباید. تمام تحوّلات و بدعت‌ها و بدایعِ شعرِ مدرنِ ایران تابعی است از متغیّرِ ترجمه در زبان فارسی. آنچه شعرِ اخوان و فروغ و سپهری و شاملو را در نمایشگاه بین المللی شعرِ جهان، به حدی رسانده است که مایهٔ سرشکستگی ما […]