اکبر نهاری
جهان بینی فردوسی در شاهنامه 20 فروردین 1400
اکبر نهاری

جهان بینی فردوسی در شاهنامه

نصیر بوشهر – اکبر نهاری – جهان بینی فردوسی یک جهان بینی ایرانی است،به این دلیل که حکیم توس ایرانی ترین ایرانی است که می شناسیم . جهان بینی فردوسی بر چهار شالوده بنیان نهاده شده است: ۱_ خرد؛ به باور فردوسی انسان ایرانی یک انسان خردمند است و تا آنچا در شاهنامه به اصل […]

خاورمیانه به عنوان یکی از کانون های تنش بالطبع تاثیر فراوانی از انتخابات آمریکا خواهد پذیرفت 09 آبان 1399
نظرات بوشهری ها درباره انتخابات امریکا

خاورمیانه به عنوان یکی از کانون های تنش بالطبع تاثیر فراوانی از انتخابات آمریکا خواهد پذیرفت

۱_ انتخابات آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه کسی پیروز انتخابات می شود؟ دلایل خودرا بیان کنید. بر اساس نظر سنجی هایی که تا کنون صورت گرفته است ظاهرا جو بایدن با چند در صد از ترامپ پیش است و به نظر می رسد که او برنده این انتخابات باشد. در فاصله چند روز […]