ایرانجوان بوشهر
چند دهه با ایرانجوان ۰۷ مهر ۱۴۰۰
مجید غاله

چند دهه با ایرانجوان

نصیربوشهر – مجید غاله – خیلی کوچک بودم دست در دست پرمهر پدرایرانجوانی ام از محله بهبهانی به سمت استادیوم پیر شهرم جهت دیدن مسابقه های ایرانجوان با رقبایش ان هم در زمین خاکی وارد استادیوم می شدم، ازآن مسابقه ها خیلی خاطره ندارم امامیدانم این تیم محبوب طرفداران بسیار زیادی داشت و بیشتر سکوهای […]

شکستن بال شاهین وسفره خالی از نفت پارس جم در سونامی قدرت و سو‌ مدیریت باعث غرق شدن فوتبال بوشهر شد ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
عبدالحسین زارعی

شکستن بال شاهین وسفره خالی از نفت پارس جم در سونامی قدرت و سو‌ مدیریت باعث غرق شدن فوتبال بوشهر شد

دوتیم ریشه دار شاهین بوشهر و پارس جنوبی جم که با تلاش همه تماشاگران و مردم دلسوز بوشهری و باهمت و تلاش بازیکنان بومی به لیگ برتر رسیده بود . تنها دلخوشی مردم فوتبال دوست استان بوشهر که در میان این همه بغض و رنج و بی مهری بالا نشینان در این سالها به این […]