بسیج
مردم و معرفت دو بال بسیج ۰۲ آذر ۱۳۹۹
بهرام نکیسا

مردم و معرفت دو بال بسیج

این‌ها کسانی بودند که بعضی از مردم به آنان گفتند برای حمله به شما اجتماع کرده‌اند، از آن ها بترسید، اما این سخن بر ایمانشان افزود و گفتند خدا ما را کافی است و او بهترین حامی ما است. سوره آل عمران / ۱۷۳ در آستانه بزرگداشت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین قرار داریم . یاد […]