جلال ستاری
ما و جهان اسطوره ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

ما و جهان اسطوره

▪️ژان کوکتو در پاسخ به پرسشی که سال‌ها پس از مرگش به چاپ رسید گفت: «من همواره اساطیر را بر تاریخ ترجیح داده‌ام، زیرا تاریخ، مرکّب از حقایقی است که در نهایت دروغ از آب در می‌آیند و اساطیر از دروغ‌هایی ساخته و پرداخته شده‌اند که به مرور به حقیقت تبدیل می‌شوند». البته از دیدگاه […]