حر مهاجر
محافظان اعتبار ایران، کجایند؟؟؟؟ ۲۳ مهر ۱۳۹۹
حسین رویین(حـــرمهاجر)

محافظان اعتبار ایران، کجایند؟؟؟؟

روزی روزگاری در پهنه این گیتی نام و بَــرَند‌ ایران میدرخشید وتلالو میکرد. نمیخواهم بیشتر وارد شوم که معمرین و متوسطین میدانند چه میگویم. سرمایه فردی و جمعی اقوام یا یک کشور ،منابع رو و زیر زمینی ِ آن نیست، بلکه سرمایه واقعی وقابل اتکاء یک قوم وقبیله وکشور اعتبار وثبات شخصیت و میزان تعهداتش […]

تعهــــTaahodـــد مـــــMelliـــلّی ۰۱ مهر ۱۳۹۹
حسین رویین(حـــرمهاجر)

تعهــــTaahodـــد مـــــMelliـــلّی

*تَـعَـــــهُـد مِــلّـــی* مردم هیچ ربطی به حکومت ها ، یاحاکمیت یا نظام سیاسی یه کشور ندارد خیلی خنده دار است که فـــردی برای مخالفت یا مبارزه با نظامی که با آن مشکل دارد یا آنرا ناقض حقوق عمومی و مانع دمکراسی و آزادی می پندارد، دست به تاراج و انهدام اموال و انفال و منابع […]

خودزنی استانی ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
حسین رویین(حـــرمهاجر)

خودزنی استانی

افتخاردارم که دراین استان نیروهای، فعال فکری و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی اش، این کمینه را خوب می شناسند، وافتخار دارم بامن دوستند وخوب می دانند، هیچگاه هیچ نخواسته ام، ونخواهم خواست، این عزیزان خوب می دانند، قلمم را به حرکت در نمی آورم مگر اینکه رضایت خدا وحقوق مردم را در آن متبلور […]