حمید زارعی
سفر معنوی شجریان به دشتی 23 مهر 1399
حمید زارعی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتی

سفر معنوی شجریان به دشتی

نصیر بوشهر – حمید زارعی – استاد شجریان در مسیر زندگی هنری خود به خاطر حس جست و جوگرش، عشق بی کران او به موسیقی آوازی ایران، توجه به کرامات انسانی و هم نشینی با انسان های بزرگ و وارسته ای که هر کدام به لحاظ موقعیت علمی، هنری و اجتماعی، اعتباری برای جامعه ی […]

حجت الاسلام محمدی صدف دریای پارسایی 02 شهریور 1399
حمید زارعی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتی

حجت الاسلام محمدی صدف دریای پارسایی

به نام ایزد جاوید هر که به میدان عشق گام نهد کام یافت هر که بر ایوان صبر پای نهد دست برد رحلت حضرت حجت الاسلام سید محمد حسین محمدی از روزهای پراندوه و پرتاسف برای شهرستان های تنگستان و دشتی است. مرحوم محمدی که براثر شرایط فعلی جامعه غریبانه تشییع و تدفین شد از […]