خالق ماجدی
اپیکوری باشیم یا رواقی ۰۸ مرداد ۱۳۹۹
خالق ماجدی

اپیکوری باشیم یا رواقی

از ابتدای آفرینش چه با نگاه خداباورانه که انسان آفریده شده و چه با نگاه تکاملی/داروینی که ما موجودات تک سلولی بوده ایم این سوالات مطرح بوده است که : ما از کجا آمده ایم ؟ از زندگی چه میخواهیم ؟ به کجا می رویم؟ هرچه جلوتر آمدیم با توجه به شرایط خاص تاریخی هر […]

چرخه دانایی ضرورت گذار تاریخی ۱۹ تیر ۱۳۹۹
خالق ماجدی

چرخه دانایی ضرورت گذار تاریخی

یکی از سنت های عقلانی وزارت امور خارجه کشورها این است که پس از اتمام ماموریت، سُفرا می بایست تجارب و اطلاعات مختلف پیرامون کشور میزبان در دفاتر ویژه ثبت و مکتوب گردد و مجموعه این اطلاعات برای سفیر جدید که الزام به خواندن این دفاتر دارد، گنجینه گرانبهایی محسوب می شود. چند دهه است […]