خالق ماجدی
اپیکوری باشیم یا رواقی 08 مرداد 1399
خالق ماجدی

اپیکوری باشیم یا رواقی

از ابتدای آفرینش چه با نگاه خداباورانه که انسان آفریده شده و چه با نگاه تکاملی/داروینی که ما موجودات تک سلولی بوده ایم این سوالات مطرح بوده است که : ما از کجا آمده ایم ؟ از زندگی چه میخواهیم ؟ به کجا می رویم؟ هرچه جلوتر آمدیم با توجه به شرایط خاص تاریخی هر […]

چرخه دانایی ضرورت گذار تاریخی 19 تیر 1399
خالق ماجدی

چرخه دانایی ضرورت گذار تاریخی

یکی از سنت های عقلانی وزارت امور خارجه کشورها این است که پس از اتمام ماموریت، سُفرا می بایست تجارب و اطلاعات مختلف پیرامون کشور میزبان در دفاتر ویژه ثبت و مکتوب گردد و مجموعه این اطلاعات برای سفیر جدید که الزام به خواندن این دفاتر دارد، گنجینه گرانبهایی محسوب می شود. چند دهه است […]