دکتر سهراب طاووسی
نقدی بر شاهنامه فردوسی 31 خرداد 1399
دکتر سهراب طاووسی

نقدی بر شاهنامه فردوسی

“سال‌هاست شاهنامه می‌خوانم. از همان کودکی که با دیدن کشته شدن همنام خودم [،سهراب،] در کتاب، با حس عجیبی از مظلومیت و درد با وی همذات پنداری کردم تا همین ترم که دو کلاس شاهنامه دارم، همواره شاهنامه‌ی فردوسی را خوانده‌ام. شاهنامه آشکارکننده‌ی روح ملی ایرانیان است؛ کتابی پر از خشونت، دروغ، ستمکاری، تجاوز و […]