رها هوشیار
زن علیه زن؟! ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
رها هوشیار (روانشناس)

زن علیه زن؟!

یک زن یک زن دیگر را دستبند می زند و راهی زندان می کند. یک تفکر بیمار در جامعه، زنان را دعوت می کند تا به نام سنت در خیابان مزاحم زنان دیگر شوند و به آنها امر کنند. زنی پشت فرمان منتظر سبز شدن چراغ است ، چراغ سبز می شود و ماشینی جلو […]