شرکت ملی نفت
ضرورت انتخاب مدیر عامل شرکت ملی نفت بر اساس قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
میثم پیله فروش

ضرورت انتخاب مدیر عامل شرکت ملی نفت بر اساس قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

میثم پیله فروش، عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی درباره ضرورت انتخاب مدیر عامل شرکت ملی نفت بر اساس قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، نوشت: مطابق ماده چهار «قانون نفت» مصوب سال ۱۳۶۶ وزارت نفت مکلف شد حداکثر ظرف یک سال اساسنامه شرکت ملی نفت به عنوان بزرگترین شرکت […]