شهید
در استان بوشهر ، ۲۲ زن شهید داریم ۰۹ دی ۱۳۹۸
نشست خبری دبیر اجلاسیه زنان شهید و ایثارگر استان بوشهر

در استان بوشهر ، ۲۲ زن شهید داریم

نشست خبری دبیر اجلاسیه زنان شهید و ایثارگر استان بوشهر در نشست خبری اجلاسیه زنان شهید و ایثارگر استان بوشهر آرزو شبل الحکمای بوشهری نژاد از برگزاری اجلاسیه ۲۲ زن شهید و ایثارگر استان بوشهر در تاریخ ۱۱ دی ماه خبر داد. دبیر اجلاسیه زنان شهید و ایثارگر استان فرمود: زنان بوشهری در تاریخ حماسه […]