شیما جهانبخش
تشنگی در لب ساحل بوشهر ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
شیما جهانبخش

تشنگی در لب ساحل بوشهر

مردم روستاهای جنوبی بخش دلوار در بوشهر در شبانه روز ۱۲ ساعت آب ندارند، در گرمای طاقت فرسای استان بوشهر، رنج بی‌آبی برای ساکنان این روستاها عادی شده است و مسئولان هم به نشنیدن صدای آن‌ها عادت کرده‌اند. باز هم انتشار یک فیلم در فضای مجازی بود که صدای اهالی روستای «رستمی» در دلوار را […]