شیما جهانبخش
تشنگی در لب ساحل بوشهر 21 خرداد 1399
شیما جهانبخش

تشنگی در لب ساحل بوشهر

مردم روستاهای جنوبی بخش دلوار در بوشهر در شبانه روز ۱۲ ساعت آب ندارند، در گرمای طاقت فرسای استان بوشهر، رنج بی‌آبی برای ساکنان این روستاها عادی شده است و مسئولان هم به نشنیدن صدای آن‌ها عادت کرده‌اند. باز هم انتشار یک فیلم در فضای مجازی بود که صدای اهالی روستای «رستمی» در دلوار را […]