علیرضا بازدار
بمناسبت سالگرد درگذشت معلم اخلاق مرحوم پرویز دهداری 02 آذر 1400
علیرضا بازدار

بمناسبت سالگرد درگذشت معلم اخلاق مرحوم پرویز دهداری

نصیربوشهر – علیرضا بازدار: تداوم وضعیت مطلوب مولود تفکر ، برنامه ریزی و آینده نگری در راستای دستیابی به اهداف ورزشی ، اجتماعی، اقتصادی ، و سایر ابعاد زندگی در هر دیار است. وقتی متولی امری از شایستگی و لیاقت لازم برای تصدی گری جایگاه بناحق اشغال نموده خویش بی بهره باشد، نه تنها عمل […]