علیرضا بازدار
چاهیبخش، مهربان و صبور ۲۷ تیر ۱۴۰۱
علیرضا بازدار

چاهیبخش، مهربان و صبور

نصیربوشهر – علیرضا بازدار:   در زندگی روزمره بندرت با کسانی در ارتباط هستیم که همواره مهربان و انسان دوست باشند. انسانهایی که با گفتار و کردار خویش آرامش را به دیگران و در هر جمعی تزریق میکنند. هم صحبتی با آنها نه تنها سبب خرسندی ،تغییر روحیه و انتقال انرژی مثبت می شود،بلکه باعث […]

حقوق شهروندی بوشهریها در ایام نوروز ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
علیرضا بازدار

حقوق شهروندی بوشهریها در ایام نوروز

نصیربوشهر – علیرضا بازدار: یکی از دغدغه های ساکنین شهر بوشهر و سایر شهرهای ساحلی استان، مشکلاتی است که در پی اشغال حاشیه ساحل توسط مسافرین نوروزی پدید می آید. در برنامه ریزی شهری علاوه بر اسکان و امنیت و رفاه مسافرین ،ترفندهایی اتخاذ می گردد تا اقتصاد این شهرها نیز در مناسبت های مختلف […]

بمناسبت سالگرد درگذشت معلم اخلاق مرحوم پرویز دهداری ۰۲ آذر ۱۴۰۰
علیرضا بازدار

بمناسبت سالگرد درگذشت معلم اخلاق مرحوم پرویز دهداری

نصیربوشهر – علیرضا بازدار: تداوم وضعیت مطلوب مولود تفکر ، برنامه ریزی و آینده نگری در راستای دستیابی به اهداف ورزشی ، اجتماعی، اقتصادی ، و سایر ابعاد زندگی در هر دیار است. وقتی متولی امری از شایستگی و لیاقت لازم برای تصدی گری جایگاه بناحق اشغال نموده خویش بی بهره باشد، نه تنها عمل […]