مبین کرباسی
داریوش پوربهی و اسراری که سر به مهر خواهند ماند… 19 مرداد 1400
مبین کرباسی

داریوش پوربهی و اسراری که سر به مهر خواهند ماند…

نصیربوشهر – مبین کرباسی – داریوش پوربهی را نه از شورا شهر بوشهر، که از مدرسه سعادت می شناختم، هنگامی که دبیر فیزیک من بود و مدیر مدرسه مانای سعادت. زندگی هر انسان موزائیک خود را دارد و ما هرکدام یک پازل از پازلهای همدیگر را تشکیل می دهیم. استاد را در این چند وقت […]

نه جنگی در کار خواهد بود و نه شاید مذاکره موفقیت آمیز؛ اما این یک وضعیت عقیم است که هرگز از دل آن چیزی جز زوال نهایی سرمایه های تمدنی ایران و حیات سرزمینی ما بیرون نخواهد آمد 11 آبان 1399
نظرات بوشهریها در باره انتخابات امریکا

نه جنگی در کار خواهد بود و نه شاید مذاکره موفقیت آمیز؛ اما این یک وضعیت عقیم است که هرگز از دل آن چیزی جز زوال نهایی سرمایه های تمدنی ایران و حیات سرزمینی ما بیرون نخواهد آمد

۱_ انتخابات آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید ؟ چه کسی پیروز انتخابات آمریکا می شود ؟ در این رابطه دلایل خود را بیان دارید ؟ اجازه دهید که به این پرسش شما از عینک و نگاه یک امریکایی پاسخ دهم. ده ماه قبل در اوائل ژانویه امسال، تمام نمادهای اقتصادی از قبیل رشد ناخالص […]

بازداشت‌های اخیر و «نام‌‌هایی» که به زوال کشیده شد 30 شهریور 1399
مبین کرباسی فعال فرهنگی استان

بازداشت‌های اخیر و «نام‌‌هایی» که به زوال کشیده شد

به نام‌ها می‌نگریم. نام هایی که هر یک تا همین چند سال پیش پر از معنا و پر از انرژی و نیرو بوده اند… اصلاحات… جوانان… جوانگرایی… استاد دانشگاه… دکترای معماری… دکترای شهرساز… نام‌ها و عناوینی که هر یک می‌توانست کوهی از اعتماد برانگیزد و دلگرمی بسازد. و شخصیت‌ها! که هر یک معادل رستم دستانی […]