محمدرضا شجریان
سفر معنوی شجریان به دشتی ۲۳ مهر ۱۳۹۹
حمید زارعی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتی

سفر معنوی شجریان به دشتی

نصیر بوشهر – حمید زارعی – استاد شجریان در مسیر زندگی هنری خود به خاطر حس جست و جوگرش، عشق بی کران او به موسیقی آوازی ایران، توجه به کرامات انسانی و هم نشینی با انسان های بزرگ و وارسته ای که هر کدام به لحاظ موقعیت علمی، هنری و اجتماعی، اعتباری برای جامعه ی […]

شجریان نماد و نماینده هویت ایرانی ۲۱ مهر ۱۳۹۹
رسول عمویی

شجریان نماد و نماینده هویت ایرانی

نصیر بوشهر – رسول عمویی – در جریان مراسم تشییع و تدفین استاد محمد رضا شجریان مرزبندی ها و صف آرایی ها ی فکری و فرهنگی کاملا عیان و آشکار گردید ،از یک سوی دلدادگان و دلسوختگان به فرهنگ و هنر و موسیقی ایرانند که همه این مولفه ها را متبلور و متجلی یافته در […]

اسطوره های نامیرا…….. ۱۸ مهر ۱۳۹۹
عبدالرحیم کارگر

اسطوره های نامیرا……..

هرگز نمیرد انکه دلش زنده شد به عشق….. اسطوره از دل تاریخ و یا افسانه می آید و سرگذشتی مینوی دارد .بار یک‌ فرهنگ را به دوش می گیرد تا به غنای آن تداوم و استحکام ببخشد. اسطوره ها خواسته و ناخواسته در زندگی امروز نقش دارند و در پیکره ی جامعه ساری وجاریند . […]