محمد لطفی
تقدیم به روح زلال انسانی از جنس باران 05 اردیبهشت 1400
بمناسبت پرواز روح هنرمند نی نواز حمید تنگستانی

تقدیم به روح زلال انسانی از جنس باران

نصیر بوشهر – محمد لطفی – هنرمندی فرهیخته از نسل عاشقان وارسته حمید تنگستانی که نوای روح انگیز نی اش می برد ما را تا فراز تصور وتفسیر، تا مرز معنا شدن بر دایره هستی،همانگونه که میدانیم در حوزه عرفان اسلامی نی از نگاه مولانا همان انسان است دلیل آنکه مولانا از میان مجموعه آلات […]