محمد محبوبی
استانداری که نماینده دولتی با شعار تدبیر و امید است ، برخوردش باید از نوع تدبیر و خارج از امید نباشد 11 فروردین 1400
محمد محبوبی

استانداری که نماینده دولتی با شعار تدبیر و امید است ، برخوردش باید از نوع تدبیر و خارج از امید نباشد

نصیر بوشهر – محمد محبوبی – در این خصوص که مقام ارشد استان و معاون محترم ایشان ، حوصله و تحمل انتقادی حتی از نوع خیلی تند و خشن را ندارند ، جای بحث و تعجب دارد . مدیران محترم باید در برابر نیش قلم روزنامه نگاران و خبرنگاران ، با سعه صدر و تیز بینی […]

برنده انتخابات چهاردهم آبان ماه در آمریکا ، دونالد ترامپ خواهد بود و جوبایدن بازنده بزرگ این انتخابات می باشد 09 آبان 1399
نظرات بوشهری ها درباره انتخابات امریکا

برنده انتخابات چهاردهم آبان ماه در آمریکا ، دونالد ترامپ خواهد بود و جوبایدن بازنده بزرگ این انتخابات می باشد

۱ – انتخابات آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه کسی پیروز انتخابات آمریکا می شود؟ در این رابطه دلایل خود را بیان کنید . در پاسخ به سوال شما باید عارض گردم که : انتخابات فعلی آمریکا هم به مثابه همه انتخابات رخ دهنده در دنیای سیاست ، انتخاباتی ، از آنچه در دنیا […]

شورای شهر بوشهر دچار روزمرگی 10 دی 1398
محمد محبوبی

شورای شهر بوشهر دچار روزمرگی

۱ـ عملکرد شورای شهر بوشهر را در زمینه های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی چگونه ارزیابی می کنید؟ ـ شورای شهر بوشهر، در حال گذار از یک دوره چهار ساله میرائی است در این مجموعه، اجماع شورایی را در عمل و کار بردی شاهد و ناظر نبوده و نیستیم و رضایتی را نماد نکرده اند. […]