مراد دشت پور
این بود ماجرای علی ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

این بود ماجرای علی

نصیر بوشهر – مراد دشت پور – مطلبی که نوشته شده بر مبنای یک رویداد واقعی تنظیم شده است. آن جاهایی که گفتگو و توصیف وقایع از زبان علی بیان شده است.منِ روایتگر، آب و رنگش را زیادتر کرده ام تا به انسجام و یک پارچگی متن از لحاظ ادبی لطمه ای وارد نشود. یک […]

خاطرات روستا ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

خاطرات روستا

نصیر بوشهر – مراد دشت پور – حدود شش سالم بود .ششمین پسر از یک خانواده دوازده نفره.یکی از سال های پُر محصول زراعت دیمدر نیمه دوم دهه۱۳۳۰٫ فروردین آغاز شده بود.هوای بهاری کم کَمَک داشت گرم می شد. خوب به یاد دارم. قسمتی از حاشیه زمین چون ناهموار بود و فاصله بین دو زمین […]