مصطفی خرمی
با انحصار نمی توان از تولید داخلی حمایت کرد ! ۰۳ خرداد ۱۳۹۹
مصطفی خرمی

با انحصار نمی توان از تولید داخلی حمایت کرد !

 اخیرا از طریق فضای مجازی کلیپی را مشاهده کردم که فردی به نام آقای میری پشت تریبونی قرار می گیرد و در باب اقتصاد و حمایت از تولید داخلی سخنانی را بیان می کند ، ایشان در بخشی از سخنان خود با اشاره به شغل شریف کوله بری در مناطق غرب کشور و جابه جایی […]

سخنی با بازاریان گناوه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
مصطفی خرمی

سخنی با بازاریان گناوه

مردم شریف و خونگرم گناوه در گستره تاریخ ، نقش آفرینی های درخشانی از خود بر جای گذاشته اند . دلیر مردان و شیرزنان دیار نخل و آفتاب همواره با آئین خردورزی و مهروزی آشنایی دیرینه ای داشته اند و با آن زندگی کرده اند . این مردم پراحساس و گرمجوش در بحران اخیر نیز […]