نجف دریابندری
با خنده‌های بلند و پیوسته‌اش 15 اردیبهشت 1400
اولین سالگرد درگذشت زنده‌یاد استاد نجف دریابندری

با خنده‌های بلند و پیوسته‌اش

نصیر بوشهر – محمدرضا شفیعی کدکنی – نخستین بار که با نام نجفِ دریابندری آشنا شدم وقتی بود که در جُنگِ هنر و ادبِ امروز که به همتِ حسین رازی منتشر می‌شد یک شاخه گل سرخ برای امیلی را خواندم که دریابندری ترجمه کرده بود سال ۱۳۳۴ یا ۱۳۳۵ من در آن روزگار طلبه‌ی نوجوانی […]

آخرین دیدار با نجف دریابندری 03 خرداد 1399
غلامرضا ایزدپناهی

آخرین دیدار با نجف دریابندری

شهریور ماه سال ۱۳۹۶ به همراه خانواده به تهران رفتیم. طبعاً از بینِ جاهایی که در اولویّت بود و حتماً می بایست می رفتیم، دوجا بود؛ یکی منزل زنده یاد عبدالحسین شریفیان، مترجم نام آشنای بوشهری، برای دیدار با همسر و سایر بازماندگانش و دیگری دیدار با نجف دریابندری. مرحوم شریفیان که در سال ۱۳۸۸ […]

دریابندری و قلندرخونه 16 اردیبهشت 1399
جهانشیر یاراحمدی

دریابندری و قلندرخونه

الف) نجف دریابندری ، مترجم شهیر که نام و آوازه اش تا همیشه بلند است خدمات بسیاری در حوزه ادبیات نمایشی با ترجمه نمایش نامه های برجسته در کنار سایر ترجمه های درخشانش کرده است. او که سالها در کنار یکی از بازیگران خوب تئاتر و دوبلور خوش صدا ، زنده یاد فهیمه راستکار زندگی […]