هومن دوستی
دل روشنی دارم ای عشق ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
دکتر هومن دوستی مشاور آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان ها

دل روشنی دارم ای عشق

پدرم تعریف می کرد که پاییز ۹۴ بود که آشیونه لک لکها با یه باد شدید خراب شد! پدر تعریف می کرد هر روز از پشت شیشه پنجره ناظر تلاش لک لکها برای ساختن دوباره آشیانه شان بودم بیش از ۵ بار بخشی از لانه را ساختند؛ اما هر بار باد لانه را خراب کرد […]