ویلم فلور
نقدی بر یک شیوه تاریخ نگاری 22 اسفند 1398
پروفسور ویلم فلور شرق شناس هلندی

نقدی بر یک شیوه تاریخ نگاری

( این مقاله ، درهنگام سفر شگفت انگیزم به بوشهر در آذر ماه ۱۳۹۵ ، با آقای خورشید فقیه که او را از سال ۱۳۸۴ ندیده بودم  نیز ملاقات کردم . او سخاوتمندانه ، یک نسخه از آخرین کتاب خود را با عنوان : بندر ریگ در مبارزه با استعمار ؛ به همراه نقد و […]