پارس جنوبی
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تغییر کرد!+تصویر حکم 03 خرداد 1400

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تغییر کرد!+تصویر حکم

روز جهانی کار و کارگر مبارک باد! 11 اردیبهشت 1400
قاسم ایارده

روز جهانی کار و کارگر مبارک باد!

نصیر بوشهر – قاسم ایارده – با توجه به همجوار بودن ما با منطقه ویژه پارس جنوبی در این روز که به نام کارگر یاد شده سئوالی به ذهنم آمد که طرح آن خالی از لطف نیست . براستی با کدام منطق میتوان با معضل بیکاری در جوار این تاسیسات گسترده کنار آمد؟ نمایندگان ادوار […]

نقد عملکرد سه ماهه ایرج خرمدل مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 29 مهر 1399
امیرحسین تاجدینی روزنامه نگار

نقد عملکرد سه ماهه ایرج خرمدل مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ که آقای ایرج خرمدل به مدیر عاملی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی منصوب شد بیش از سه ماه می گذرد به این مناسبت در نوشتار زیر به نقد عملکرد سه ماهه مدیر عاملی وی بر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می پردازم در منطقه ویژه […]