کاشف الغطا یوسفی
سخنی خودمانی با شیخ موسی احمدی نماینده جنوب استان 03 تیر 1399
کاشف الغطا یوسفی

سخنی خودمانی با شیخ موسی احمدی نماینده جنوب استان

با پایان یافتن انتخابات تمامی حواشی منتسب به آن فراموش کرده وخط قرمزی بر ان کشیده و دیگر بجز به توسعه و آبادی حوزه انتخابیه به چیزی دیگر فکر نخواهم کرد مگر به پیشرفت و توسعه حوزه ام حال باید نشست و دید که چقدر جناب شیخ موسی بر این گفته ارزش قائل خواهد شد […]

کنگان رابهتر بشناسیم 21 فروردین 1399
کاشف الغطا یوسفی

کنگان رابهتر بشناسیم

تاریخچه ای قبل از انتزاع شدن کنگان نام یکی از شهرستان های هفت گانه ٔاستان بوشهر است و حدودآن به قرار زیر است : از شمال به بخش مرکزی و قیر و کارزین شهرستان فیروزآباد. از خاور به بخش بستک شهرستان لار. از باختر به بخش خورموج. از جنوب به خلیج فارس و بخش گاوبندی […]

نصوری ها در جنوب 19 فروردین 1399
کاشف الغطا یوسفی

نصوری ها در جنوب

وقتی تاریخ جنوب را ورق میزنیم و میخوانیم، درمی‌یابیم حوزه جنوبی در سالهای نه چندان دور با چالش‌های عظیمی روبرو بوده است که دولت مردان آن روزگار و در آن عصر نه اینکه برای آن حوزه ، قدمی بر نداشته اند و کاری نکرده اند، بلکه آنها را از حقوق اولیه خود هم در تنگنا […]