کاشف الغطا یوسفی
سخنی خودمانی با شیخ موسی احمدی نماینده جنوب استان ۰۳ تیر ۱۳۹۹
کاشف الغطا یوسفی

سخنی خودمانی با شیخ موسی احمدی نماینده جنوب استان

با پایان یافتن انتخابات تمامی حواشی منتسب به آن فراموش کرده وخط قرمزی بر ان کشیده و دیگر بجز به توسعه و آبادی حوزه انتخابیه به چیزی دیگر فکر نخواهم کرد مگر به پیشرفت و توسعه حوزه ام حال باید نشست و دید که چقدر جناب شیخ موسی بر این گفته ارزش قائل خواهد شد […]

کنگان رابهتر بشناسیم ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
کاشف الغطا یوسفی

کنگان رابهتر بشناسیم

تاریخچه ای قبل از انتزاع شدن کنگان نام یکی از شهرستان های هفت گانه ٔاستان بوشهر است و حدودآن به قرار زیر است : از شمال به بخش مرکزی و قیر و کارزین شهرستان فیروزآباد. از خاور به بخش بستک شهرستان لار. از باختر به بخش خورموج. از جنوب به خلیج فارس و بخش گاوبندی […]

نصوری ها در جنوب ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
کاشف الغطا یوسفی

نصوری ها در جنوب

وقتی تاریخ جنوب را ورق میزنیم و میخوانیم، درمی‌یابیم حوزه جنوبی در سالهای نه چندان دور با چالش‌های عظیمی روبرو بوده است که دولت مردان آن روزگار و در آن عصر نه اینکه برای آن حوزه ، قدمی بر نداشته اند و کاری نکرده اند، بلکه آنها را از حقوق اولیه خود هم در تنگنا […]