کریم محمودی
پیام آور همه دوران ۱۲ آبان ۱۳۹۹
کریم محمودی

پیام آور همه دوران

داستان زشت اهانت به پیامبر بزرگ اسلام ،هرچند وقت یکبار به گوش میرسد . این بار در آستانه هفته وحدت مسلمین ،ازسوی اروپاییان مطرح می گردد . اهانت، تهدید ، تطمیع و نسبت دادن صفات ناپسندی مانند ساحر و کاذب و… به همه انبیا پیشین در طول تاریخ بشر ،بیانگر صداقت و حقانیت آن بزرگان […]

تعلیم و تربیت ۱۲ مهر ۱۳۹۹
کریم محمودی

تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت وبه زبان شیرین پارسایان پارسی گوی ، آموزش وپرورش، بنیادی ترین شالوده زندگی جمعی انسان است که دستاوردی بین المللی و جهانی با قدمتی به بلند عمر او دارد . پیشینیان از این امر به صنعت و ساختن از آن یاد میکردند . هیچ انسانی در هیچ مقطعی و دوره ای از […]

به بهانه آغازیدن فصل زرد ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
کریم محمودی

به بهانه آغازیدن فصل زرد

تابستان با روزهای بلند و شبهایی کوتاه به بیانی روشن تر فصل سوزان و عرق ریزان ، کم کم به انجام خود میرسد . حرارت و گرمای نفس گیر و طاقت فرسایش ،آدمیان را از خیابان و بیابان به درون خانه ها کوچ میدهد تا نفس گرم و تازیانه های شلاق آسا و بی امان […]