کنگان
نقش شوراها در توسعه جامعه 06 فروردین 1400
جعفر روی دل  فعال اجتماعی

نقش شوراها در توسعه جامعه

نصیر بوشهر – جعفر روی دل – قطعا گام های اول توسعه و پیشرفت هر جامعه توسط مردم و در راس آن شورا ها و با گزینش مدیران توانمند می باشند اما چرا افرادی با چند سال سابقه عضویت در شورا و داشتن سوابق اجرایی متعدد و نتوانستند به موفقیت چشمگیری دست پیدا کنند و […]

ضرورت اصلاح زمانبندی تبلیغات انتخاباتی درقانون جدید 04 فروردین 1400
جعفر روی دل  فعال اجتماعی

ضرورت اصلاح زمانبندی تبلیغات انتخاباتی درقانون جدید

نصیر بوشهر – جعفر روی دل – چرا مردم به القاب و عناوین و گروه های سیاسی رای می دهند ؟ رای های قومی و قبیله‌ای چه تاثیری بر روند انتخابات می گذارد؟ به چه دلیل اکثر کاندید ها مجبورند فعالیت های انتخاباتی خود را حداقل از شش ماه تا یکسال قبل برنامه ریزی کنند؟ […]

مدیرانی که به جامعه جان بخشیدند و مدیرانی که فکرجیب خود بودند 19 آبان 1399
جعفر روی دل  فعال اجتماعی

مدیرانی که به جامعه جان بخشیدند و مدیرانی که فکرجیب خود بودند

نصیر بوشهر – جعفر روی دل – حلقه مفقوده جامعه امروزدرسطح کلان وخرد چیست؟ ضرورت استفاده از نخبگان درجامعه امروز می بایست مهم ترین  مطالبه گری مردم باشد؟علت  محرومیت استان زرخیز بوشهر و شهرستانهای آن چیست؟ حذف مدیران کارآمد بومی قطعا می تواند راه هرگونه پیشرفتی را برما ببندد؟ نگاه واقع بینانه ما به خدمات […]