فعالیت ماهانه دی ۱۴۰۲ پترو شیمی جم (#جم) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹   ✅افزایش ۱۸۴.۷۲ درصدی فروش دی ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته ✅رشد ۲۲.۱۱ درصدی فروش دی ۱۴۰۲ در مقایسه با دی ۱۴۰۱ ✅رشد ۱.۹۵ درصدی فروش ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه […]

فعالیت ماهانه دی ۱۴۰۲

پترو شیمی جم (#جم)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

 

✅افزایش ۱۸۴.۷۲ درصدی فروش دی ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته

✅رشد ۲۲.۱۱ درصدی فروش دی ۱۴۰۲ در مقایسه با دی ۱۴۰۱

✅رشد ۱.۹۵ درصدی فروش ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین