فعالیت ماهانه اسفند ۱۴۰۲ پترو شیمی جم (#جم) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۱۴.۲۳) درصدی فروش اسفند ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته ✅رشد ۱.۱۸ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۲ در مقایسه با اسفند ۱۴۰۱ ✅رشد ۳.۴۳ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با […]

فعالیت ماهانه اسفند ۱۴۰۲

پترو شیمی جم (#جم)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

⭕️کاهش (۱۴.۲۳) درصدی فروش اسفند ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته

✅رشد ۱.۱۸ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۲ در مقایسه با اسفند ۱۴۰۱

✅رشد ۳.۴۳ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

 

درآمد و حجم فروش پتروشیمی جم در اسفندماه به ترتیب ۳/۹ همت و ۱۲۵ هزارتن گزارش شده که در مقایسه با بهمن ماه حدود ۱۳ و ۱۸ درصد کاهش را داشته است. تولید ۲۲۲ هزارتنی جم در اسفندماه در مقایسه با متوسط تولید سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۲ هزارتن افزایش را نشان می دهد که نسبت به بهمن ماه قبل و اسفندماه ۱۴۰۱ به ترتیب ۳ و ۶ درصد رشد داشته است. عملکرد سالیانه این شرکت هم نشان از تولید ۲/۴ میلیون تن محصول و پوشش ۸۵ درصدی ظرفیت اسمی مجتمع دارد و حجم تولید نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهشی در حدود ۱۱۶ هزارتن یا ۶ درصد را نشان می دهد.

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین