علی رغم حمایت و دخالت مستقیم دکتر نویدی فرد مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر در اعزام سریع و به موقع بیماری که در جزیره خارگ دچار سکته مغزی شده بود،متاسفانه با وجود تلاش کادر درمانی بیمارستان شهدای خلیج فارس، بیمار مذکور یک روز پس از اعزام فوت کرد. روز چهارشنبه ٢٠ فروردین بیمار ۵٧ […]

علی رغم حمایت و دخالت مستقیم دکتر نویدی فرد مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر در اعزام سریع و به موقع بیماری که در جزیره خارگ دچار سکته مغزی شده بود،متاسفانه با وجود تلاش کادر درمانی بیمارستان شهدای خلیج فارس، بیمار مذکور یک روز پس از اعزام فوت کرد.

روز چهارشنبه ٢٠ فروردین بیمار ۵٧ ساله جزیره ای دچار عارضه سکته مغزی شد، با توجه به لزوم رسیدگی و درمان های تخصصی و همچنین اهمیت موضوع زمان در انتقال این بیمار از جزیره خارگ‌ به مرکز استان، با دخالت و حمایت دکتر نویدی فرد، مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر و پیگیری معاون درمان ایشان ، روند اداری فرایند اعزام، تسریع و هماهنگی های لازم جهت اعزام صورت پذیرفت و بیمار در اسرع وقت با بالگرد فلات قاره از خارک به بیمارستان شهدای خلیج فارس اعزام شد.
متاسفانه علیرغم تلاش و همکاری کادر پزشکی بیمارستان شهدای خلیج فارس بیمار یک روز پس از اعزام فوت کرد.
امید است با نظر مساعد مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی، در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد احداث درمانگاه تامین اجتماعی در جزیره خارگ باشیم.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر